Certyfikaty

Certyfikaty

Jakość naszych produktów potwierdzają certyfikaty oraz atesty.

Oferowane przez nas zbiorniki betonowe spełniają wymogi ustawy i posiadają:

  • Certyfikat CE
  • Atest PZHHK/W/0444/01/2014
  • Aprobata ITB
  • Deklarację zgodności
  • Polską normę PN-EN 12566-1:2004, PN-EN 12566-4:2009
  • Projekt konstrukcyjno – wytrzymałościowy
  • Protokół szczelności
  • 5 – letnią gwarancje szczelności i wytrzymałości

Montaż szamba